Falla del Soterrament de la Sardina de Múrcia 2010 (3)

Comenta algo, anda...