Fallas para falleros y no falleros según Candreu

Si eres graciós escrivint poesia, concursa

Falla Plaça la Malva (Alzira)Per als qui escriuen poemes satírics, l’Associació d’Estudis Fallers i la Falla Plaça de la Malva (Alzira) han convocat novament el Premi Malva Alzira al millor poema satíric publicat en un llibret de falla de qualsevol comissió fallera de la Comunitat Valenciana. Els poemes que es presenten al premi de 600 euros (300 per a l’autor i 300 per a la comissió que l’edite) hauran de ser originals i estar escrits en valencià, amb una quantitat de versos entre 14 i 50, i publicar-se en un llibret de la Comunitat Valenciana dins d’este exercici. En el cas d’explicacions de falles, podran presentar-se senceres si estan dins de l’extensió permesa, o bé un fragment que puga considerarse independent de la resta. Es podran presentar treballs a este concurs fins al 30 de gener de 2010.

Logo de la ADEFEstes són les bases del concurs:

1. La temàtica dels poemes serà lliure, però haurà de tindre, necessàriament,una visió crítica, irònica i humorística que, no obstant això, siga, al mateixtemps, respectuosa amb les idees i els conceptes de l’actual societatdemocràtica del segle XXI.

2. Els poemes hauran de ser originals i escrits en valencià, amb unaextensió mínima de 14 versos i màxima de 50. S’admetran també explicacions en vers de monuments fallers o, en cas de superar-ne l’extensió, algun fragment sempre que tinga significació pròpia i es puga llegir de manera independent de la resta dels versos.

3. Els poemes que opten al premi acreditaran el compromís de la seua publicació en un llibre gran o infantil de qualsevol comissió fallera de la Comunitat Valenciana durant l’exercici 2009-10. Per tant, adjuntaran al poema el certificat corresponent signat pel president de la falla, secretari o persona delegada de la publicació del llibre faller.

4. Hi haurà un únic premi dotat amb 600 euros, dividits en 300 euros per a la persona autora (o persones autores) del poema i 300 per a la comissió de la falla que el publica en el seu llibre, amb l’acompanyament d’un diploma acreditatiu i un estendard, respectivament. El lliurament efectiu de la dotació econòmica estarà supeditat a la presentació d’un exemplar del llibre de falla on es publique el poema premiat.

5. La participació en el premi es farà de comú acord entre la persona o persones a qui correspon l’autoria del text i la comissió de falla que el publica. Cada falla podrà presentar al premi tants poemes com vulga, siguen o no del mateix autor/a, i, igualment, ho podrà fer un mateix poeta amb textos publicats en llibres de distintes comissions falleres.

6. L’Associació Cultural Plaça Malva i l’Associació d’Estudis Fallers, així com les entitats patrocinadores i col·laboradores, es reserven en el dret de reproduir el poema premiat en les seues publicacions respectives.

7. Els poemes que opten al premi es podran presentar per:

a) Correu postal, a l’adreça de la Casa de la Cultura d’Alzira (Centre d’Informació Juvenil), C/ Escoles Pies, 4, 46600 Alzira, posant en el sobre la inscripció “Premi Malva Alzira de Poesia Satírica 2010”.

b) Per correu electrònic, a l’adreça: info@fallamalva.com

En els dos casos, es farà constar, a més del títol del poema, el nom complet i el telèfon de l’autor o autora, i el nom i el telèfon de contacte de la comissió fallera que es compromet a la publicació del poema en el seu llibre.

En qualsevol dels dos procediments, els organitzadors es comprometen a garantir l’anonimat dels participants davant dels membres del jurat. El termini d’admissió de treballs finalitzarà a les 23 hores del dia 30 de gener de 2010.

8. Les associacions i entitats implicades en el premi nomenaran un jurat format per persones de reconegut prestigi relacionades amb la cultura, la literatura i el món de la festa de les Falles. Un membre de l’Associació Cultural Falla Plaça Malva actuarà com a secretari del jurat, la composició del qual es farà pública després del termini del lliurament dels poemes.

9. La presentació dels poemes al premi comporta l’acceptació plena de les bases i l’incompliment d’estes serà motiu d’exclusió del concurs. A més, totes aquelles circumstàncies no previstes en les bases seran resoltes per majoria entre els membres del jurat amb l’assessorament de les associacions i entitats implicades.

10. El veredicte del jurat i el lliurament dels premis es farà públic en un acte que tindrà lloc el dimecres 10 de febrer de 2010 a les 20.00 h a la Casa de la Cultura d’Alzira.