Insígnia de la Falla Exposició al florista de la seua creu de maig 2009.

Comenta algo, anda...