Fallas para falleros y no falleros según Candreu

Complicat això de la normativa dels casals…

casalSegons la primera reunió de les falles amb el conseller de Governació, legalitzar un casal serà paregut a la medicina, que has d’esbrinar de què estàs malalt per a saber a quin metge has d’anar: per als fallers, segons el tipus de casal, es farà d’una manera o d’altra. La proposta contempla tres tipus de seus socials: les administratives, les tancades als fallers i les obertes al públic.

Eixa és la idea bàsica de la primera presa de contacte de més de 20 juntes locals i Junta Central Fallera amb Serafín Castellano, el titular de Governació. Els casals gestors seran aquells en què només es realitze l’administració de la falla, per la qual cosa no estaran sotmesos a la Llei valenciana 4/2003 d’Espectacles. Altre tipus de casal és aquell en el qual està permesa l’activitat lúdica, pero només per als fallers; en este cas, caldrà respectar la Llei de Protecció contra la Contaminació Acústica. Per últim estaran els casals oberts habitualment o de manera ocasional al públic, els quals tindran damunt una normativa similar a la dels pubs (límit de capacitat, eixides d’evacuació, mesures contra incendis, aïllament acústic, etc.).

La llei, una vegada aprovada, no serà només aplicable a les comissions falleres, sinó que també les seus socials d’altres festes de la Comunitat Valenciana la deuran de respectar. Segons Castellano, és un intent de  mantenir les tradicions sense oblidar el descans dels veïns i la seguretat dels festers.