Maqueta falla infantil Nou Campanar 2009

Comenta algo, anda...