Fallas para falleros y no falleros según Candreu

Los textos ecologistas en llibrets ya tienen premio

¿El llibret de tu falla tiene algún artículo relacionado con la ecología? Entonces puede participar en el nuevo Premi La Marina que otorga la Falla La Marina, de Sagunt.

Carte Premi La Marina (Falla La Marina, Sagunt)

Quien escriba un artículo sobre el cambio climático y el cuidado de nuestro planeta en un llibret, puede llevarse un premio (el autor o la autora, y la comisión fallera que lo edita). En efecto, la Falla La Marina ha decidido crear el Premi La Marina para fomentar la conciencia ecológica en los llibrets de falla, lo que está en consonancia con un nombre tan natural como el de esta comisión.

El texto ha de escribirse en valenciano, y tiene como dotación 150 euros para el autor o autora, y otros 150 para la comisión que edita el llibret. Se podrán presentar candidaturas hasta el 14 de febrero a medianoche.

Bases del concurso

L’Associació Cultural Falla La Marina convoca la I edició del Premi La Marina sobre consciència ecològica com a objectiu de premiar el treball que fan les comissions falleres per a promoure i transmetre l’emergència i la necessitat social de treballar tots a l’una per a la cura del planeta i l’esforç, utilitzant el llibret de falla com a vehicle de comunicació fent ús del valencià.

El Premi La Marina està destinat a premiar les comissions falleres que posen el seu granet d’arena per a fer cura del medi ambient; hi poden participar tots els llibrets de falla de qualsevol localitat de la Comunitat Valenciana.

Les persones participants s’han d’acollir a les següents bases:

PRIMERA
Els articles han de ser inèdits, tractar sobre qualsevol tema relacionat amb el canvi climàtic i la cura del planeta.
Aquest article ha d’estar redactat en valencià i publicar-se íntegrament en el volum d’un llibret gran o infantil de qualsevol comissió fallera de l’exercici 2020.

SEGONA

Els treballs s’hauran d’enviar al correu llibretfallalamarina@gmail.com de la següent forma:

-En l’assumpte de l’e-mail ha de constar: Premi La Marina 2020.
-Arxiu adjunt, s’ha d’enviar l’arxiu original, preferentment en PDF, on incloga únicament el text, sense imatges ni il·lustracions, tapant la signatura de l’autor.
-És necessari que en el cos de l’e-mail s’indique el nom complet i el telèfon de l’autor/a i el nom i el telèfon de la persona de contacte de la comissió fallera que publica l’article. S’ha de fer constar el correu electrònic de la comissió.
En qualsevol cas, els convocats garantiren l’anonimat davant dels membres del jurat.

TERCERA

El límit d’admissió dels treballs serà les 23.59 hores del dia 14 de febrer de 2020.

QUARTA

El PREMI LA MARINA estarà dotat de 300 euros, dividit al 50% entre l’autor de l’article i la comissió (150 € per a autor de l´article i 150 € per a la comissió), juntament amb un diploma per a l’autor de l´article i una banderola per a la comissió.

L’ingrés efectiu de la dotació econòmica estarà supeditat a la presentació d’un exemplar del llibret de la falla on es publique l’article premiat. La dotació econòmica del premi tindrà la retenció tributària que indique la llei.

CINQUENA

La participació en el premi es farà de comú acord entre l’autor i la comissió de la falla que realitze la publicació de l’article, i s’hi podran presentar un màxim de quatre participacions per comissió.

SISENA
El jurat estarà format per cinc persones relacionades amb l’àmbit de l’ecologia i la cura del territori, assignades per l’AC Falla La Marina. Un membre de l’AC Falla La Marina actuarà com a
secretari del jurat, sense vot.

SETENA

Els premis podran ser declarats deserts.

VUITENA

Dos dies previs a l’acte de presentació del llibret de l’A.C. Falla La Marina s’anunciaran els cinc finalistes dels Premis La Marina en els nostres mitjans de comunicació. En un acte designat per l’AC Falla La Marina es donarà a conéixer la decisió del jurat del Premi La Marina a la Consciència Ecològica en un llibret de falla on atorgarem el guardó.

Un vegada resolt la decisió del jurat, el veredicte del jurat es farà públic en la pàgina web de l’AC Falla La Marina (www.fallalamarina.es) i en els nostres mitjans de comunicació.

NOVENA

L’Associació Cultural Falla La Marina es reserva el dret de reproduir aquest article premiat.

DESENA

Quan es publique el llibret de la falla participant, s’ha d’etiquetar en xarxes socials a la Falla La Marina informat que “aquest llibret participa al #premilamarina @fallalamarina a la consciència ecològica en un article d’un llibret de falla”

ONZENA

La presentació de les obres als premis comporta la plena acceptació de les bases. L’incompliment de les bases serà motiu d’exclusió del concurs.

La decisió del jurat serà inapel·lable. Les circumstàncies no previstes en les bases, els participants s’ajustaran al que resolguen els convocants.