Entrega de ninots indultats 2019 al Museu Faller de València

Entrega de ninots indultats 2019 al Museu Faller de València
Entrega de ninots indultats 2019 al Museu Faller de València.

Comenta algo, anda...