Maqueta de la falla Quart-Extramurs-Velázquez 2019

Falla Quart-Extramurs-Velázquez 2019. Lema: "Uthopic". Artista: José Jarauta "Pepo".

Comenta algo, anda...