Club de les Històries (Falla Borrull-Socors), 2018

Comenta algo, anda...