Cartel ‘Revista d’Estudis Fallers’ número 21

Comenta algo, anda...