Carroza de Les Roques 2015.

Carroza de la Falla Les Roques.

Comenta algo, anda...