Ninots indultats de Paterna 2013

Comenta algo, anda...