Escut de la Interagrupació de Falles (gran)

Comenta algo, anda...