Archivos diarios: 26 octubre 2012

3 entradas

Tres coses hi ha en les Falles…

En la vida, les tres coses són: salut, diners i amor. ¿Però i en les Falles? El Turista Fallero proposa una enquesta per a saber què opina el públic al respecte: ¿quines són les tres coses de lesl Falles? No cal que sigues un gran expert en la festa, ni tan sols que sigues faller; tu també pots participar. Els resultats, en el proper número de la revista.