Fallas para falleros y no falleros según Candreu

¿Tens molt de conte… faller?

Aleshores este concurs és per a tu. La revista El Turista Fallero convoca enguany de nou (i ja van quinze) el seu concurs de contes fallers, on per inventar-te una història relacionada amb la festa pots guanyar 250 euros, que no estan gens malament, i la publicació del relat, que tampoc està malament. Estes són les bases.

 

 

BASES DEL CONCURS DE CONTES FALLERS DE
“EL TURISTA FALLERO” 2013

 

1. Pot participar qualsevol persona. El conte pot ser signat amb nom propi o pseudònim (amb plica o descobert)

2. El conte literari o relat curt (microrelat), com és de suposar, ha de versar sobre un assumpte relacionat amb les falles.

3. L’extensió del conte-original amb interlineat a espai normal, lletra del cos 10 normalitzat-no ha de sobrepassar el foli i mig (50 línies aprox.). I com a mínim ha de tenir una extensió d’un foli. Transcrit en el seu corresponent format de text digital en llenguatge informatitzat.

4. L’obra narrativa de ficció podrà estar escrita en castellà o valencià.

5. Els originals han de ser enviats per correu electrònic (en arxiu PDF o DOC de word) a: fallas@elturistafallero.es o publicaciones@e-fallas.info. El termini de a-lliurament finalitzarà el 31 de desembre de 2012. Excepcionalment es poden enviar per correu postal a Comunitat i Falles Edicions. Apartat 6.064. 46011 València.

6. Es concedirà un únic premi al millor conte o relat curt, podent quedar desert si cap creació literària té la qualitat que consideri el jurat. Encara que en tot cas es podran concedir fins a dos accèssits als dos més destacats finalistes ho considera el jurat.

7. La quantia del premi és de 250 euros. En aquesta quantitat queden inclosos els drets d’autor per a la publicació a les pàgines del Turista Faller.

8. Formaran part del jurat la direcció i membres de la redacció del Turista Fallero.

9. La decisió del concurs es farà públic el 12 de gener del 2013, i l’obra literària premiada es publicarà a la revista El Turista Fallero de març del 2013.

10. L’acte de lliurament del premi es realitzarà a primers de març, coincidint amb la festa-presentació de l’edició 2013 del TF.