Archivos diarios: 29 agosto 2012

1 entrada

Illes Canàries-Trafalgar busca el seu passat

¿Tens alguna foto vella de la Falla Illes Canàries-Trafalgar? És igual que siga del monument, o de l’Ofrena, o de la gent, i fins i tot dóna igual que tinga un dit de pols: la qüestió és que aniria de meravella per a la recopilació que s’està fent de cara al cinqüentenari de la seua comissió infantil, el qual es complix en este exercici.