Foguera Carolines Altes 2012 (foto de Cendra Digital)

Comenta algo, anda...