Foguera infantil Carolines Baixes 2012

Comenta algo, anda...