Vos presente la foguera infantil de Carolines Baixes


Els Tomillo, que a banda de germans són artistes fallers, han tingut a bé fer públic l’esbós de la foguera infantil de Carolines Baixes. Este monument construït per ells té per lema Què hi ha als núvols, participarà segurament en quarta categoria i tindrà un aspecte com este.