¿Has leído "La falla de La Margot"?

Mario Gual i Juan Lluch, a Cervantes

Comunicado artistas

La Falla Cervantes-Pare Jofré ha confiat en els artistes Mario Gual i Juan Lluch per a realitzar les seues falles de 2013. Gual, un jove artista faller, s’encarregarà de la gran, mentre que la infantil serà cosa Lluch seguint un disseny de Carlos Corredera.