Concurs de Fotografies de Falles Escolars 2012 (5)

Comenta algo, anda...