Concurs de Fotografies de Falles Escolars 2012 (2)

Comenta algo, anda...