Fallas para falleros y no falleros según Candreu
¿Ya has leído Los trenes falleros?

El Síndic recomana que Fallas.com utilitze el valencià

En contestació a una queixa quant a la inexistència d’una versió en valencià de Fallas.com, la web oficial de Junta Central Fallera, el Síndic de Greuges ha suggerit a l’organisme faller que es pose mans a l’obra per a tenir-la i així complir amb cooficialitat lingüística de la Comunitat Valenciana.

A començaments d’abril, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi Diego, va remetre una carta al president de Junta Central Fallera suggerint que esta institució, com a ens de dret públic, “d’acord amb la seua disponibilitat pressupostària, promoga les actuacions necessàries per adaptar els continguts de la seua pàgina web institucional al règim de cooficialitat lingüística vigent a la Comunitat Valenciana.”

La resolució ha sigut la conseqüència d’una queixa fet per diverses persones en la qual es considerava principalment que “ la pàgina web http//www.fallas.com, de la Junta Central Fallera de València, entitat de dret públic dependent de l’Ajuntament de València, no té versió en valencià, i que esta circumstància contravé la legislació sobre la cooficialitat lingüística vigent a la Comunitat Valenciana”. En base a este argument, Junta va al·legar que eixa web utilitza el castellà i el valencià, i que la traducció a la segona no és immediata perquè el personal de la Delegació de Mitjans de Comunicació, que és l’encarregat de fer-ho, no treballa a jornada completa per a la institució com la resta dels membres. Els autors de la queixa, als quals es va remetre esta contestació, van puntualitzar que hi ha obligació legal per a l’administració pública d’utilitzar ambdues llengües i que este deure no pot dependre de qüestions tècniques.

Davant estos arguments, el Síndic de Greuges ha resolt que l’ús del valencià de la Comunitat Valenciana és clara i no admet cap interpretació en este sentit. En concret s’ha referit al punt de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, en vigor des de 1983, on s’indica que els ciutadants tenen dret a ser informats de l’administració pública en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. A més, recorda que el Reglament Faller en el seu article 1.5 diu que les falles han de propiciar i impulsar el valencià, fent que este idioma siga preferent en les seues activitats. Concloent, el Síndic afirma que Junta Central Fallera, com a organisme autònom de l’Ajuntament de València que és, està obligada a complir la legislació sobre l’ús del valencià, i per este motiu rep el suggeriment de fer bilingüe la seua web. Davant esta resolució, Junta té un mes per a comunicar si l’accepta o el rebutja.