El Síndic recomana que Fallas.com utilitze el valencià

En contestació a una queixa quant a la inexistència d’una versió en valencià de Fallas.com, la web oficial de Junta Central Fallera, el Síndic de Greuges ha suggerit a l’organisme faller que es pose mans a l’obra per a tenir-la i així complir amb cooficialitat lingüística de la Comunitat Valenciana.

A començaments d’abril, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi Diego, va remetre una carta al president de Junta Central Fallera suggerint que esta institució, com a ens de dret públic, “d’acord amb la seua disponibilitat pressupostària, promoga les actuacions necessàries per adaptar els continguts de la seua pàgina web institucional al règim de cooficialitat lingüística vigent a la Comunitat Valenciana.”

La resolució ha sigut la conseqüència d’una queixa fet per diverses persones en la qual es considerava principalment que “ la pàgina web http//www.fallas.com, de la Junta Central Fallera de València, entitat de dret públic dependent de l’Ajuntament de València, no té versió en valencià, i que esta circumstància contravé la legislació sobre la cooficialitat lingüística vigent a la Comunitat Valenciana”. En base a este argument, Junta va al·legar que eixa web utilitza el castellà i el valencià, i que la traducció a la segona no és immediata perquè el personal de la Delegació de Mitjans de Comunicació, que és l’encarregat de fer-ho, no treballa a jornada completa per a la institució com la resta dels membres. Els autors de la queixa, als quals es va remetre esta contestació, van puntualitzar que hi ha obligació legal per a l’administració pública d’utilitzar ambdues llengües i que este deure no pot dependre de qüestions tècniques.

Davant estos arguments, el Síndic de Greuges ha resolt que l’ús del valencià de la Comunitat Valenciana és clara i no admet cap interpretació en este sentit. En concret s’ha referit al punt de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, en vigor des de 1983, on s’indica que els ciutadants tenen dret a ser informats de l’administració pública en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. A més, recorda que el Reglament Faller en el seu article 1.5 diu que les falles han de propiciar i impulsar el valencià, fent que este idioma siga preferent en les seues activitats. Concloent, el Síndic afirma que Junta Central Fallera, com a organisme autònom de l’Ajuntament de València que és, està obligada a complir la legislació sobre l’ús del valencià, i per este motiu rep el suggeriment de fer bilingüe la seua web. Davant esta resolució, Junta té un mes per a comunicar si l’accepta o el rebutja.

No te importará que usemos cookies, ¿verdad? Pues cierra este cuadro molesto y a disfrutar de la web. Más información

Nuestras cookies no se comen, son unos ficheritos que se almacenan en tu ordenador con información sobre tu navegación por Internet. Las usan prácticamente todas las webs, pero ahora los políticos nos obligan a informarte de que las utilizamos y, por tanto, a molestarte con un mensaje al entrar a esta. Distrito Fallas solo utiliza cookies para reconocer a usuarios registrados y realizar estadísticas de visitas. Esperamos que no te importe que las usemos y que navegues con tranquilidad (y no debería importante, porque ni te vamos a espiar ni a vender nada).

Cerrar