Archivos diarios: 16 abril 2012

2 entradas

Lo Rat Penat i La Llum estrenen presis

Una falla d’alts i nocturns vols, Lo Rat Penat, ha canviat el president. Sento Balaguer Corral, qui és faller des que portava bolquers, presidirà la falla en el seu cinquanta aniversari. També la Falla Barri La Llum té nou ocupant en el càrrec, que este cas és Rubén Alcalá Antoni. Esta última comissió té prevista una festa de benvinguda.