¿Has leído "Música de Fallas"?

Llibrets que ja estan, però que no es toquen

Llibrets 1En les dates que estem ja és hora de tancar els llibrets de falla, i si la teua comissió encara no ho ha fet, ¿a què espera? Algunes, encara que potser no el tinguen físicament (o siga, en paper, com tota la vida), ja els han publicat en Internet, i alguna fins i tot li ha donat forma de vídeos. Són els casos, per exemple, de la Falla Indústria-Sants Just i Pastor de València, la Falla La Victòria de Port de Sagunt, la Falla El Canet de Cullera i la Junta Local Fallera de Cullera.

La Falla Indústria-Sants Just i Pastor s’ha decidit per publicar una versió digital del seu llibret 2012, la qual es pot trobar en l’adreça llibret2012.ekiwi.es. Una aplicació permet passar pàgines d’igual manera que es faria amb l’exemplar imprés, fent còmoda la consulta. Per la seua banda, la comissió de Port de Sagunt Falla La Victòria ha optat per pujar a la seua web el seu llibret en format PDF, el qual per cert commemora els quaranta anys d’història de la comissió. El tercer exemple, la Falla Canet, s’ha apuntat a la moda dels codis QR (els quadrets blancs amb punts negres que es lligen amb dispositius mòbils) i n’ha preparat dos que dirigixen a dos vídeos d’Internet amb la locució de les explicacions de les falles gran i infantil respectivament, que són els que figuren a continuació:

 

Per últim, la Junta Local Fallera de Cullera ha posat a disposició de tothom el Llibre Oficial Faller de Cullera 2012, que es pot descarregar en format PDF.