¿Has leído "El pavo del ayuntamiento"?

Fes una bona maqueta i guanya 600 euros

cartel maquetas IIIEixe, 600 euros en un xec regal per a gastar en un centre comercial, és el primer premi del concurs de maquetes de la Falla Pintor Stolz-Burgos. Si eres un artista (no cal que faller, però sí maqueter) i vols optar per guanyar eixa quantitat, tens fins al 8 de febrer per a construir la maqueta d’una falla i presentar-la. I tranquil si no pertanys a una comissió fallera, que no cal per a participar. Més informació, ací mateix.

 

III CONCURS DE MAQUETES DE FALLA PINTOR STOLZ
Organitza l’ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA PINTOR Stolz-BURGOS amb la col · laboració del CENTRE COMERCIAL EL SALER.
BASES DEL CONCURS

1r .- S’estableix una única categoria de participació.
Oberta a:
– Comissions de Falla constituïdes legalment i inscrites en el cens de Junta Central Fallera, incloses les comissions de Juntes Locals.
– Particulars, famílies, associacions, col · lectius culturals o de qualsevol altra índole.
La Falla Pintor Stolz-Burgos, com a organitzadora del concurs, podrà exposar maqueta, però aquesta no participarà en el concurs.

2n .- Cada participant podrà presentar només una maqueta, la qual serà de lliure disseny, sent igualment lliures els materials emprats per a la realització d’aquesta.

3r .- Les maquetes hauran de complir els següents requisits quant a les seues mesures màximes:
Alçada: 70 cm.
Amplada: 50 cm.

4t .- Han de portar en lloc visible el LEMA, fins a la publicació del veredicte del jurat no es faran públiques les dades corresponents a l’autor de cada maqueta.

5a .- Cada maqueta haurà d’anar acompanyada d’una explicació de la mateixa, redacció que haurà de ser aproximadament de mig foli en Arial 12.

6é .- El jurat valorarà els següents aspectes en cada maqueta:
– Tema i desenvolupament de la història que s’explica a la maqueta.
– Execució artística de la maqueta.
– Dificultat dels materials utilitzats.
– Textos inclosos.
– Originalitat.
Les inscripcions s’efectuaran omplint el Butlletí d’Inscripció que a aquest efecte es troba disponible a la pàgina web oficial dela AC Falla Pintor Stolz-Burgos: www.fallapintorstolz-burgos.com
Aquest butlletí es pot presentar al casal de la comissió organitzadora mitjançant correu ordinari, a l’adreça C / Castell de Benisanó, 7 baix, 46.018-València, o bé enviant-lo per correu electrònic, posant en l’Assumpte INSCRIPCIÓ MAQUETA, a la següent adreça: fallapintorstolz-burgos@hotmail.com
La data límit per a la inscripció serà el dia 8 de Febrer de 2012.
Les maquetes s’han de lliurar el dia 15 de Febrer de 2012, de 10:00 a 19:00 hores, al CENTRE COMERCIAL EL SALER.
Totes les obres presentades seran exposades al públic en el citat centre comercial fins el 20 de març de 2012, no es pot retirar abans d’aquesta data.

7é .- El Jurat estarà compost per artistes fallers de reconegut prestigi, la composició es donarà a conèixer properament a través de la pàgina web www.fallapintorstolz-burgos.com. Aquest jurat estarà facultat per interpretar les BASES d’aquest concurs, i podrà decidir sobre aquelles qüestions no previstes en les mateixes. Les seues decisions seran inapel · lables.

8é .- El Jurat concedirà TRES PREMIS, consistint els mateixos en:
– Primer premi: Xec regal per valor de 600 € en compres al Centre Comercial El Saler.
– Segon Premi: Xec regal per valor de 300 € en compres a l’hipermercat Carrefour del Centre Comercial El Saler.
– Tercer Premi: Xec regal per valor de 150 € en compres al Centre Comercial El Saler.
La decisió del jurat es donarà a conèixer el dia 16 de Febrer de 2012. L’organització s’encarregarà de fer públic el resultat del concurs.
La data i hora de lliurament de premis es comunicarà a la pàgina web de la Falla Pintor Stolz-Burgos i en la pàgina de Facebook del Centre Comercial El Saler, les maquetes podran ser recollides per les comissions participants el dia 20 de març. L’organització d’aquest concurs i El Centre Comercial El Saler no es fan responsables de la seguretat de les maquetes exposades.
Les maquetes no recollides es portaran al Casal de l’AC Falla Pintor Stolz-Burgos i romandran en el mateix fins al dia 28 de Març de 2012, després d’aquesta data l’organització podrà disposar lliurement d’aquestes maquetes.

9é .- La Falla Pintor Stolz-Burgos es reserva el dret de suspendre el concurs si el nombre d’inscripcions no és acceptable per a la seva realització.
La inscripció i participació en aquest concurs porta implícita l’acceptació d’aquestes BASES.