Ferrer i Igualada plantaran en General Barroso

Fede Ferrer serà l’artista de la falla gran de General Barroso-Litògrafo Pascual y Abad, de lema Parq Yeneral O.S.O. i que participarà en la secció primera A. Quant al monument infantil, Javier Igualada se n’encarregarà per primera volta, fent-ho amb el lema Este jove ravachol menja sense cap control i en sección segona. Esta comissió participa en la mostra de maquetes de la Federació de Falles de Primera A que hi ha oberta fins diumenge a l’Ateneu Mercantil de València.

falla grande 2012

Falla gran

—-

falla infantil 2012

Falla infantil