Xavi Serra i Ángel Romero fotografiant falles (foto: Juan Pedro Collado)

Comenta algo, anda...