Jornades culturals sobre el món faller (Torrent, octubre 2011)

Comenta algo, anda...