Homenatge a candidates a les corts d’honor de l’Agrupació de Falles Olivereta (juliol 2011)

Comenta algo, anda...