Batalló d’artistes per a Ramir de Maeztu-Lleons

Falla Ramir de Maeztu-Lleons 2011La Falla Ramir de Maeztu-Lleons aposta tant pel monument gran, que no té prou amb un sol artista faller: ¡en tindrà vuit! Seran els coneguts Latorre y Sanz, Guillermo Rojas,Vicente Almela, Salvador Dolz, Javier Fernández, Óscar Villada,Vicente Francisco Lorenzo i Carlos Carsí els que s’encarregaran de construir el cadafal, encara que no sabem si treballaran tots a la vegada, ja que si és així l’acabaran en quatre dies. D’esta notícia informa Cendra Digital.