Firma amb artistes de Salamanca-Comte d’Altea 2012

Comenta algo, anda...