Escut Falla Bilbao-Maximilià Thous

Comenta algo, anda...