¿Has leído "Los museos falleros"?

Nou president en Creu Coberta i repetició en Olivereta

agccL’Agrupació de Falles Creu Coberta té nou president, Antonio Barber, qui és faller de la Falla General Barroso-Litògraf Pasqual Abad. Per altra banda, altra agrupació de falles, la d’Olivereta,  en reunió celebrada el dia 3 de maig va reelegir Antonio Sánchez Uroz per a presidir-la. La reelecció va produir-se per unanimitat de tots els delegats de les comissions agrupades.