Esbós falla infantil Vidal de Cañelles – Sánchez Coello 2011

Comenta algo, anda...