Entrega ninots indultats 2010 (4)

Comenta algo, anda...