Juane Cortell signa amb Borrull-Socors per a 2011

Comenta algo, anda...