La Falla Borrull-Dr. Peset Cervera a Madrid (2)

Comenta algo, anda...