La Falla Borrull-Dr. Peset Cervera a Madrid (1)

Comenta algo, anda...