¿Has leído "El pavo del ayuntamiento"?

La cremà de Mar del Plata canvia al 10 d’abril

La falla que planta la Unió Regional Valenciana de Mar del Plata (Argentina) finalment es cremarà el dia 10 d’abril, ja que han hagut de canviar la data per ajustar-se al programa d’activitats de la ciutat.  Canvia així el programa de festejos segons s’indica en una anterior notícia actualitzada segons esta informació.