Soledad Giménez al mercat solidari de la Falla Els Generals (2008)

Comenta algo, anda...