Esbós infantil Falla La Parreta 2009

Comenta algo, anda...