Faller i fallera amb indumentària valenciana

Comenta algo, anda...