Berenar dels enganchaets de l’Agrupació de Russafa, 2008

Comenta algo, anda...