Llevant-me l’arena dels peus a Sant Joan

Comenta algo, anda...